• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Streda 29 Máj 2024
Nachádzate sa tu: Home
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

KVALITA VODY


Bez ohľadu na to, v akej fáze života sme, je kvalita vody dôležitá pre náš dobrý zdravotný stav. Podľa oficiálnych zistení až 40% domácností je zásobovaná pitnou vodou, ktorá obsahuje nadmerné množstvo chlóru a vyše 80% studní na Slovensku nespĺňa základné hygienické normy pre pitnú vodu. Takáto voda je rôzne sfarbená  alebo má nepríjemnú chuť.

Látky v pitnej vode

Chlór je najpoužívanejší spôsob dezinfekcie vody na likvidáciu baktérií a iného mikrobiálneho znečistenia. Pri dávkovaní chlóru do vody vzniká množstvo nových zlúčenín. Reakciou chlóru s organickým materiálom vo vode dochádza k vzniku nebezpečných  zlúčenín trihalometánov. Štyri hlavné trihalometány sú trichlórmetán (chloroform), dibromochlórmetán, dichlórbromometán a bromoform. Tieto sú podľa mnohých štúdií preukázateľne karcinogénne a podieľajú sa najmä na vzniku rakoviny hrubého čreva a močových ciest . Chlór naviac mnohým ľuďom spôsobuje kožné problémy alergie, pocit vysušenej či podráždenej pokožky, zhoršuje stavy pri psoriáze a iných kožných ochoreniach hlavne u detí.

Škodlivé baktérie - patogény zapríčiňujú choroby ako týfus, dyzentéria, gastroenteritída, infekčná žltačka alebo cholera. Zásoby vody by mali byť pravidelne testované, či nie sú kontaminované biologickými patogénmi. Pri testovaní sa zisťuje prítomnosť baktérie Escherichia Coli. Ak je táto baktéria prítomná vo vode spolu s vysokými obsahom dusičnanov a chloridov, zvyčajne to indikuje skutočnosť, že voda bola kontaminovaná odpadom z kanalizácie a pripúšťa sa prítomnosť patogénnych baktérií.

Pesticídy sa dostávajú do vody ako odpad z poľnohospodárstva. Pesticídy sa zväčša rozložia po splnení funkcie, na ktorú boli vyrobené. Ku kontaminácii vody pesticídmi dochádza pri nedostatočnom rozklade pesticídov v pôde.

Mechanické nečistoty, farba, zápach alebo chuť

Zafarbenie vody je väčšinou spôsobené prítomnosťou organického materiálu, ktorého pôvodcom je rozkladajúca sa vegetácia. Nepríjemný zápach a chuť môže vznikať v samotných zásobách vody, v priemyselných úpravniach vody pri reakciách s chemikáliami alebo v rozvodoch vody.

Nebezpečné látky vo vode 

Olovo
, ktoré sa do pitnej vody dostáva zo starých potrubí, farieb a automobilových splodín. Spôsobuje vysoký krvný tlak, zhoršovanie sluchu, žalúdočné ťažkosti, alergie, degeneratívne a duševné poruchy. Usadzuje sa v pečeni, obličkách a mozgu. 
Azbest je preukázateľne rakovinotvorný.
Mangán poškodzuje pankreas a nervový systém.
Kadmium zhoršuje proces krvotvorby, poškodzuje pečeň a kosti. 
Meď je jednou z príčin mužskej neplodnosti, schizofrénie a iných zdravotných problémov. 
Železo - jeho nadmerný obsah poškodzuje pečeň, slezinu a zhoršuje krvotvorbu. 
Dusičnany zhoršujú transport kyslíka (sú nebezpečné najmä pre malé deti) a v tráviacom trakte sa menia na karcinogénne dusitany.
Organické zlúčeniny – aromatické uhľovodíky, fenoly, herbicídy, pesticídy a iné. Majú často mutagénne a karcinogéne účinky. Môžu ovplyvňovať vývoj plodu v období tehotenstva, prípadne sa prejaviť až u ďalších generácií.

K pitnej vode z vodovodu má prístup 86 percent slovenských domácností, takže väčšina z nás ju považuje za absolútnu samozrejmosť.

Vodárenské spoločnosti ktoré sú zo zákona zodpovedné za zdravotnú nezávadnosť dodávanej vody objektívne nemôžu zabezpečiť jej 100 % nezávadnosť. Je to jednak preto, že dokážu sledovať len niekoľko hlavných ukazovateľov znečistenia (napr. hodnotu ťažkých kovov, dusičnanov či mikrobiológiu), ale i pre to, že voda môže byť významne kontaminovaná na svojich dopravných trasách. Viac ako 20 % vody sa napr. na ceste ku spotrebiteľovi stráca v potrubiach - tou istou cestou sa do nej môžu dostať i nežiaduce látky. Časť škodlivín prechádza do vody v zastaralých vodovodných potrubiach.

 
Ako môžeme tieto látky z vody odstrániť?

Jediným racionálnym riešením po stránke zdravotnej i ekonomickej je filtrovanie vody. Nie je náhoda, že v posledných desaťročiach sa bežnou súčasťou vybavenosti domácností vo všetkých vyspelých krajinách stali rôzne filtračné systémy na pitnú vodu. Hlavným dôvodom pre ich použitie je predovšetkým odstránenie zdravotných rizík spojených s konzumáciou vody.